Obec Miřetice
rozšířené vyhledávání

Rozpočet 2013

P ř í j m y 
rozp.skladba             text v tisících Kč           poznámka
  daňové příjmy celkem 11 659,1  
1111 daň fyzických osob ze závislé činnosti 2 708,8  
1112 daň fyzických osob samost.výděl.činných 66,8  
1121 daň z příjmů právnických osob 2 463,0  
1211 DPH 4 936,0  
1340 poplatky za likvidaci odpadů 695,0  
1341 poplatky ze psů 22,0  
1343 poplatky za užívání veřejného prostranství 1,5  
1361 poplatky správní 16,0  
1511 daň z nemovitostí 750,0  
  dotace celkem 527,8  
4112 dotace KrÚ 217,8  
4121 příspěvky na žáky od ostatních obcí 250,0  
4134 převody z rozpočt.účtů 60,0 soc.fond
  nedaňové příjmy celkem 1 549,9  
1032/2111 lesy - prodej dřeva 150,0  
2141/2111 lesy - příjmy  obecné 30,0  
2141/2132 obchodní činnost - pronájmy nebyt.prostor 90,0  
2341/2132 rybníky pronájem 8,0  
3322/2111 Ležáky - údržba areálu 400,0  
3322/2112    Ležáky - prodej zboží restaurace 400,0  
3519/2132 zdravotní středisko - nájem 28,0  
3519/2324 zdravotní středisko - zálohy na služby 25,0  
3612/2132 bytové hospodářství - nájmy 174,0  
3639/2131 komunální služby  - pronájem pozemnů 26,0 T mobile
3639/3111 komunální služby - prodej pozemků 80,0  
3725/2324 příspěvky EKO-KOM za tříděný odpad 80,0  
3745/2111 služby  5,0  
3745/2131 nájmy z pozemků 8,9  
6171/2111 vnitřní správa 20,0 hlášení, kopírování
6310/2141 úroky z bankovního účtu 25,0  
       
   p ř í j m y     c e l k e m  13 736,8  
       
V ý d a j e 
       
rozp.skladba                         text             poznámka
1014 ochrana zvířat 5,0  
1014/5169 útulek pro psy 5,0  
1031 lesy - pěstební činnost 80,0  
1031/5139 materiál /stromky/ 15,0  
1031/5156 PHM 2,0  
1031/5169 služby 63,0  
1032 lesy těžba dřeva 81,0  
1032/5139 materiál 10,0  
1032/5169 ostatní služby 70,0  
1032/5173 cestovné 1,0  
2141 vnitřní obchod   390,0 Šv host., škola, jesle
2141/5021 OON 10,0  
2141/5151 voda   20,0  
2141/5153 plyn  90,0  
  1    
rozp.skladba                         text             poznámka
2141/5154 elektrická energie /Cikánka, jesle/ 70,0  
2141/5171 opravy a údržba 200,0 škola Švihov
2212 cesty 2 847,5  
2212/5011 mzdy 50,0  
2212/5031 pojištění sociální 13,0  
2212/5032 pojištění zdravotní 4,5  
2212/5139 materiál 10,0  
2212/5156 pohonné hmoty 30,0  
2212/5169 služby 40,0  
2212/5171 opravy místních komunikací 2 700,0 Havlovice, Na Hrobka
2310 pitná voda 40,0  
2310/6121 stavby - prodloužení vodovodu 40,0  přeložka u školky
2321 odvádění odpadních vod 550,0  
2321/5139 materiál 20,0  
2321/5169 služby 30,0  
2321/6121 přípojky ČOV 500,0  
3111 mateřská škola 1 030,0  
3111/5141 úroky z úvěru 30,0  
3111/5331 příspěvek na provoz příspěvkové organizace 600,0  
3111/6121 budovy, haly, stavby 400,0 střecha MŠ
3113 základní škola 765,0  
3113/5141 úroky z úvěru 15,0  
3113/5321 příspěvky na žáky obcím 350,0  
3113/5331 příspěvek na provoz příspěvkové organizace 400,0  
3314 knihovna 12,5  
3314/5021 OON 6,5  
3314/5136 knihy, tisk 6,0  
3319 kronika 15,0  
3319/5021 OON 10,0  
3319/5139 materiál 5,0  
3322 Ležáky 1 149,0  
3322/5011 mzdy 400,0  
3322/5021 OON 10,0  
3322/5031 pojištění sociální 90,0  
3322/5032 pojištění zdravotní 32,0  
3322/5038 ostatní pojištění 1,0  
3322/5132 ochranné pomůcky 3,0  
3322/5138 nákup zboží k dalšímu prodeji 350,0  
3322/5139 materiál 50,0  
3322/5154 elektřina 40,0  
3322/5156 pohonné hmoty 65,0  
3322/5161 poštovné 1,5  
3322/5162 telefon 1,5  
3322/5164 nájemné 14,0  
3322/5169 služby 10,0  
3322/5171 opravy, údržba 35,0  
3322/5173 cestovné 10,0  
3322/5175 pohoštění 10,0  
3322/5194 dary   1,0  
3322/5222 příspěvek 10,0 štafeta
3322/5229 ostatní neinv.transfery 15,0 pieta, iniciativa
3341 rozhlas 36,5  
3341/5171 údržba a opravy 30,0  
3341/5192 poplatek OSA 6,5  
3399 kultura 91,0  
3399/5139 materiál 15,0  
  2    
rozp.skladba                         text             poznámka
3399/5169 služby 15,0  
3399/5175 pohoštění 8,0 jubilejní svatby
3399/5194 věcné dary 28,0 jubilejní svatby
3399/5492 dary obyvatelstvu 25,0 vítání, 1.tř
3419 ostatní tělovýchovná činnost 200,0  
3419/5222 příspěvky   200,0 Tatran, Pumpa
3429 ostatní zájmová činnost 27,0  
3429/5194 věcné dary 2,0 ceny do tombol
3429/5222 příspěvky 25,0 ženy,karneval,SPŠ, šachy
3512 stomatologiská péče 3,7  
3512/5321 příspěvky 3,7  
3513 lékařská služba první pomoci 35,0  
3513/5321 příspěvky 35,0  
3519 zdravotní středisko 152,0  
3519/5011 mzdy 27,0 uklízečka
3519/5031 pojištění sociální 7,0  
3519/5032 pojištění zdravotní 2,5  
3519/5038 ostatní pojištění 0,5  
3519/5139 materiál 2,0  
3519/5151 voda 4,0  
3519/5154 elektřina 24,0  
3519/5171 údržba a opravy 85,0 střecha   
3613 nebytové hospodářství 108,0  
3613/5011 mzdy 72,0  
3613/5021 OON 10,0  
3613/5031 pojištění sociální 18,0  
3613/5032 pojištění zdravotní 6,0  
3613/5038 pojištění ostatní 2,0  
3631 veřejné osvětlení 560,0  
3631/5154 elektřina 160,0  
3631/5171 údržba a opravy 200,0  
3631/6121 budovy, haly, stavby 200,0 prodloužení Holčí
3632 pohřebnictví 5,0  
3632/5321 neinvestiční transfery obcím 5,0 Žumberk
3639 komunální služby 545,3  
3639/5139 materiál 10,0  
3639/5156 pohonné hmoty 15,0  
3639/5329 příspěvek Mikroregion 18,3  
3639/5362 daně a poplatky z prodeje pozemků 2,0  
3639/6130 nákup pozemků 500,0 Ťukalová
3722 komunálni odpad 930,0  
3722/5137 DDHM 30,0 kontejnery
3722/5169 služby 900,0  
3745 veřejná zeleň 799,0  
3745/5011 mzdy 500,0  
3745/5021 OON 20,0  
3745/5031 sociální pojištění 130,0  
3745/5032 zdravotní pojištění 45,0  
3745/5038 ostatní pojištění 3,0  
3745/5132 ochranné pomůcky 3,0  
3745/5137 DDHM 20,0  
3745/5139 materiál 30,0  
3745/5156 pohonné hmoty 40,0  
3745/5167 školení 3,0  
3745/5169 služby 5,0  
       
  3    
rozp.skladba                         text             poznámka
5512 sbor dobrovolných hasičů 163,0  
5512/5137 DDHM 101,0  
5512/5139 materiál 10,0  
5512/5151 voda 2,0  
5512/5154 elektřina 30,0  
5512/5156 pohonné hmoty 15,0  
5512/5169 služby 5,0  
6112 zastupitelstvo obce 1 276,0  
6112/5023 OON 950,0  
6112/5031 sociální pojištění 237,0  
6112/5032 zdravotní pojištění 85,0  
6112/5167 školení 3,0  
6112/5175 pohoštění 1,0  
6171 veřejná správa 946,0  
6171/5011 mzdy 400,0  
6171/5031 pojištění sociální 100,0  
6171/5032 pojištění zdravotní 36,0  
6171/5038 ostatní pojištění 2,0  
6171/5136 knihy, tisk 10,0  
6171/5137 DDHM 10,0  
6171/5139 materiál 50,0  
6171/5151 voda 2,0  
6171/5153 plyn 28,0  
6171/5154 elektřina 70,0  
6171/5161 poštovné 10,0  
6171/5162 telefon 33,0  
6171/5167 školení 9,0  
6171/5169 služby 100,0  
6171/5172 počítačový program 35,0  
6171/5173 cestovné 45,0  
6171/5175 pohoštění 1,0  
6171/5229 příspěvek 5,0 Svaz obcí
6310 bankovní služby 8,0  
6310/5163 poplatky 8,0  
6320 pojištění 66,0  
6320/5163 pojištění majetku 66,0  
6330 převody soc. fondu 60,0  
6330/5342 převody soc. fondu 60,0  
6399 ostatní finanční operace 130,0  
6399/5362 platby daní a poplatků 130,0 DPH
6402 vratka dotace 26,3  
6402/5366 vratka dotací volby 26,3  
  v ý d a j e   c e l k e m  13 132,8  
8124 financování splátka úvěru - 300,0  
Zveřejněno na elektronické úřední desce    od 14.2.2013 do 1.3.2013  
Vyvěšeno dne:  14.2.2013                                               Sejmuto dne:  1.3.2013

 

úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuál prohl MŠ a ZŠ

Virtuální prohlídka MŠ a ZŠ

Virtuál. prohlídka obce

Virtuální prohlídka

Czech POINT

Pardubivký kraj pro rodinu

Vyhledávač firem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Dovolená Východní Čechy

Destinační společnost Východní Čechy

-Mobilní aplikace-

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

-Rozklikávací rozpočet-

Klikací rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

-Teploměr-

20.5.2024 18:05

Aktuální teplota:

23.1 °C

Vlhkost:

57.0 %

Rosný bod:

14.1 °C

Interaktivní mapa

mapa

O obci Miřetice

Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.