Obsah

Šachový klub NOPO Miřetice

Šachový klub NOPO Miřetice

 

V roce 2008 byl založen partou nadšenců pod vedením pana Vladislava Starého   a pana Libora Kubelky, za přispění závodu NOPO Slatiňany a pod patronací obce Miřetice šachový klub. Když se klub rozšířil o další šachisty z okolí Miřetic, bylo možno přihlásit nově vzniklý klub do krajské šachové soutěže.
V ročníku 2008/2009 šachisté Miřetic neměli ještě žádné zkušenosti a to se projevilo v obsazení posledního místa v této soutěži. V ročníku 2009/2010 se umístil klub na předposledním místě a v ročníku 2010/2011 zaznamenal zatím svůj historický úspěch, když se umístil na čtvrtém místě, když mu medaile unikla jen o skóre.
Aby šachový klub měl svoji budoucnost, vznikl za přispění ZŠ Miřetice dětský šachový kroužek, do kterého docházejí i děti ze ZŠ Včelákov. Po získání základních zkušeností ze hry šachu a po splnění stanovených podmínek se děti zúčastňuji krajských žákovských turnajů. Všichni doufáme, že jednou vyroste v Miřeticích šachista národního formátu.
Členové klubu pravidelně trénují a pořádají turnaj o „Šachového přeborníka Miřetic a přilehlého okolí“, jehož obdobou je podobný turnaj pro děti.

Všichni příznivci o hru šachy jsou srdečně zváni na pravidelné soustředění šachistů, která se konají zpravidla v pátek pod vedením p.Kubelky (tel.:732 690 653), žákovský oddíl šachistů se schází také v pátek pod vedením p.Kůse (tel.: 606 185 772).