Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Miřetice

 
Vznik hasičského sboru v Miřeticích 14.srpna 1901 sešla se k pokynu obecního starosty pana Josefa Ročně schůze občanstva katastrální obce Miřetice za účelem založení sboru hasičského. K této schůzi požádal pan řídící učitel Emil Belšán, bývalý náměstek Župy Novobydžovské.
Sbor byl v Praze schválen se stanovami 22.srpna 1901, číslo 158 279.
25.září 1901 při valné hromadě se přihlásilo 39 členů.
 
Byl zvolen výbor :
-          starosta sboru             Josef Ročeň, starosta obce
-          velitel sboru                Emil Belšán, řídící učitel
-          náměstek velitele         Josef Hrdý, hospodář
-          jednatel sboru             Jan Svoboda, učitel
-          pokladník sboru           Jiří Matula, lomař
 
Župní hasičský sjezd v Miřeticích konaný dne 17.června 1923 se účastnily sbory z okolních
vesnic - sbor Bošov s 12 členy, sbor Dachov se 16 členy a 12 členkami.
 
Pořízení výstroje a výzbroje v roce 1902 byla pořízena stříkačka koněspřežná od firmy Smejkalové za 1.200 K – ze sbírek a státní subvence. Plátěné uniformy pořízeny u Karla Churaina a čepice a odznaky od firmy Janovský z Poděbrad byly pořízeny z vlastních prostředků. Sbor tento se mohl s touto výstrojí zúčastňovat pravidelných cvičení a zásahů u požáru. Byl dokoupen materiál pro stříkačníky a lezce.
 
Činnost sboru
Sbor pracoval a plnil povinnosti mu určené. U požáru byl poprvé přítomen v noci z 21. na 22.května 1902 ve Včelákově. Zúčastňoval se všech cvičení pořádaných i v okolí. Pořádal plesy a různé výdělečné akce a sbírky na zvelebování činnosti sboru. S příchodem I. světové války muselo několik členů mobilizovat. Domů se vrátili všichni po skončení války. Pomocí sbírek pomohli postavit pomník obětí války. Sbor pokračoval dál ve své činnosti s obměnou některých členů.
V roce 1935 dosáhla činnost dobrovolných hasičů svého vrcholu. Bylo zakoupeno auto firmy LAURIN a KLEMENT a bylo předáno do firmy R.A.Smejkala ve Slatiňanech, kde bylo přebudováno na stříkačku. Zároveň jako sanitní vůz. Tímto se stal v Žumpě Nasavrcké prvním sborem s motorovou stříkačkou.
S příchodem   II. světové války byl zpřísněn výcvik sboru a nařízeny noční hlídky složené ze dvou občanů a jednoho hasiče. Po roce 1948 činnost hasičského sboru stoupala. Dostalo se značné pomoci, byl sboru přidělen nový sanitní vůz, který byl později předán zdravotnímu středisku ÚNZ v Miřeticích.
Požární technika se v dalších letech modernizovala. Bylo vyměněno několik vozidel a stříkaček.
Auto TATRA 805, ARO 4x4 – zakoupeno a zrekonstruováno, stříkačky PS – 8, PS – 12.
 
Čerpáno z pamětní knihy hasičů v Miřeticích.