Obsah

Současnost obce

Znak obce

znak obce

S myšlenkou vytvořit pro obec Miřetice obecní znak a prapor přišel starosta obce Zdeněk Trubák někdy v roce 2000. Byla vybrána firma Stanislav Kasík - Heraldická kancelář "Dauphin" , Roudnice nad Labem, aby zpracovala návrhy na obecní znak.
P. Kasík předložil čtyři návrhy, každý ve dvou variantách. S návrhy znaků byla seznámena veřejnost a starosta obce inicioval anketu, kde se  občané mohli ke znakům vyjádřit a vybrat mezi nimi ten nejvhodnější. Na  základě výsledků ankety zastupitelstvo schválilo usnesením ze dne 25.3.2003 návrh číslo 3 a 24. dubna 2003 byla odeslána žádost o posouzení návrhu znaku a praporu obce Miřetice a o doporučení jejich udělení obci.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek udělil Obci Miřetice dne 5.2.2004 znak a prapor. Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a praporu se konalo 5.2.2004 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.